INSTAL.LACIÓ DE L'ESTACIÓ METEOROLÒGICA OREGON SCIENTÍFIC WMR928NX


L’estació meteorològica Oregon Scientífic WMR928NX es troba instal·lada a llocs estratègics per a la millor recollida de les dades.
Primerament cal comentar que la situació geogràfica de l’estació a dins Felanitx es troba a una de les zones més elevades de la Ciutat, es a dir, a uns 120 metres respecte al nivell del mar. Tots els sensors de l’estació meteorològica es troben instal·lats estratègicament al terrat d’una finca de manera que els registres meteorològics són ben naturals donat el seu caràcter d’aïllament respecte a factors artificials que podrien afectar negativament a les dades.

 En segon lloc comentar que cada sensor ha de estar situat a llocs diferents segons la conveniència d’aquest. D’aquesta manera la seva distribució real i correcte és la següent:

SENSOR DE PLUVIOMETRIA: PLUVIÒMETRE

Sensor instal·lat a la zona més elevada de la finca, a damunt la paret més elevada de manera que la precipitació vengui d'on vengui, de Tramuntana o de Migjorn, de Ponent o de Llevant no trobi cap impediment per a introduir-se a dins el pluviòmetre i d’aquesta manera tenim els valors pluviomètrics reals.SENSOR DEL VENT: ANEMÒMETRE I VELOCÍMETRE

Aquest sensor ha estat un dels que ha presentat major dificultat a l’hora de la seva corresponent instal·lació. Havia de estar situat a un lloc on tingués una lectura clara dels vents. Que vam fer? Doncs, clavarem un màstil d’uns 10 metres de longitud al punt més elevat del terrat i al seu extrem hi instal·làrem el sensor convertint aquest en el punt més elevat del bloc de pisos i per corresponent un dels més elevats de Felanitx. Aquest màstil a banda de la utilització amb l’anemòmetre té altres utilitats importants: els tres transmissors dels tres sensors els trobam clavats a aquest. Aquest és un altra factor molt positiu perquè aquests transmissors emissors de les dades meteorològiques recollides per els sensors contenen plaques solars com a font d’alimentació. D’aquesta manera el sol carrega les bateries durant tota la jornada.SENSOR DE TEMPERATURA I HUMITAT: TERMO-HIGRÒMETRE

Aquest sensor de temperatura i humitat és un sensor de molta precisió i per tant hem de tenir molt de esment amb la seva situació:
- No ha d’estar instal·lat a un lloc on tenguem radiació solar directe. Les dades serien falses.
- No ha de estar instal·lat a un lloc on tenguem molta humitat o bé davall la influència de les precipitacions. Les dades serien falses.
- No pot estar instal·lat a una paret degut a que aquesta és un factor artificial que s’encalenteix molt de dia i es refreda molt a les nits, a banda de la humitat que incorpora.
- Es convenient la ubicació en un lloc on el sensor rebi sempre els vents de component Nord.

Amb aquesta sèrie de inconvenients entre molts altres no hem quedà més remei que recórrer a les anomenades casetes meteorològiques. En aquest cas vaig haver de aconseguir i no sense grans dificultats una caseta per al sensor de temperatura i humitat, el termo-higròmetre. Aquesta caseta esta el.laborada exclusivament per a protegir el sensor de temperatura i humitat dels factors externs com les radiacions solars, les precipitacions, els forts vents, etc. El disseny es el d’una caseta construïda amb un material plàstic apropiat amb forma de plats col·locats al revés, recoberta per una capa de pintura blanca amb moltes de obertures. La pintura blanca actua de aïllant dels rajos solars, aquests quan incideixen sobre la seva superfície es desvien. Les obertures són per el pas de l’aire. D’aquesta manera només permet el pas de l’aire net i conseqüentment el registre de dades reals. Aquesta caseta meteorològica amb el sensor instal·lat al seu interior està instal·lada a la zona mitjana del màstil de tal manera que està en contacte net amb l’aire. També actua de protector de les pluges, nevades, ventades, calabruix,etc.SENSOR DE PRESSIÓ ATMOSFÈRICA: BARÒMETRE

Aquest sensor està incorporat a dintre del sensor de temperatura i humitat interior i per tant el trobam a dins la casa.
 

MONITOR DE DADES: ESTACIÓ CENTRAL

Finalment totes les dades recollides per els respectius sensors són enviades pels transmissors a la unitat principal que evidentment la trobam a l’interior de la casa.