OBSERVATORI METEOROL“GIC DE FELANITX
ESTACIÓ METEOROLÒGICA OREGON SCIENTÍFIC WMR928NX

 
 


 

 


DESCRIPCIÓ GENERAL

Aquesta estació consta de sensors molt sofisticats que mesuren amb el més mínim detall totes les dades meteorològiques (Temperatura; Humitat; Pressió atmosfèrica; Vent i Pluviometria). Aquests sensors són el termo-higròmetre, l'anemòmetre i el pluviòmetre. Cada sensor a més a més conté un transmissor que serà l'encarregat de enviar les dades recollides pels sensors a la consola principal.
Aquesta consola principal actua de receptor de les dades meteorològiques a banda d'el∑laborar-les per a més informacions. Entre les moltes advantatges que trobam a aquesta estació, podem destacar que els sensors poden estar a una distància de fins a 100 metres de la unitat principal, el pluviòmetre consta d'un mecanisme de buidatge automàtic el que converteix aquesta estació en autònoma, no requereix de molta atenció per al seu funcionament, a part de la revisió mensual que s'hi ha de dedicar per a reparar possibles danys o per simples qüestions de neteja.
Aquesta estació rep el nom de Oregon Scientífic WMR928NX i està valorada com una de les millors estacions a nivell mundial.
 
 

PARÀMETRES I FUNCIONS

TEMPERATURA:
•Temperatura interior y exterior amb dècimes de grau.
•Memòria de màxima i mínima temperatura exterior i interior amb indicació d'hora i dia.
•Alarma d'alta i baixa temperatura interior i exterior.
•Punt de rosada interior i exterior.
•Memòria de màxim i mínim punt de rosada interior i exterior amb indicació d'hora i dia.
•Alarma d'aproximació al punto de rosada interior i exterior.
•Temperatura de sensació (wind chill).
•Memòria de la mínima temperatura de sensació amb indicació d'hora i dia.
•Alarma de baixa temperatura de sensació.
•Opcionalment es poden afegir fins a tres sensors més de temperatura i humitat THGR228N

HUMITAT:
•Humitat interior i exterior.
•Memòria de màxima i mínima humitat interior i exterior amb indicació d'hora i dia.
•Alarma d'alta i baixa humitat interior i exterior.
  

 

 

PRESSI” ATMOSF»RICA:
•Pressió atmosfèrica local i a nivell del mar. Correcció directe de la pressió a nivell del mar.
•Gràfic de barres de l'evolució de la pressió atmosfèrica durant les darreres 24 hores.
•Pronòstic del temps mitjançant símbols meteorològics.
•Memòria de la pressió atmosfèrica de les darreres 24 horas hora a hora.
•Alarma de caiguda de pressió atmosfèrica configurable.

PRECIPITACIONS:
•Intensitat de la pluja.
•Pluja de la jornada anterior.
•Pluja diària, setmanal, mensual i anual.
•Alarma d'alta intensitat de precipitació.
 


 

 

 

VELOCITAT DEL VENT:
•Velocitat mitjana.
•Velocitat de les ràfegues.
•Memòria de màxima ràfega amb indicació de la direcció, hora i dia.
•Alarma d'alta ràfega.

DIRECCI” DEL VENT:
•Direcció en valor numŤric i compàs digital.
 

 

 


 

PRODUCTE ESTRELLA

Aquesta estació conté una funció molt important! A banda de la importància tant de l'autonomia com del fet que és una estació inalàmbrica conté un Software per a PC anomenat Virtual Weather Station (VWS) que permet la introducció automàtica de les dades meteorològiques a la computadora. Aquest programa meteorològic és una autèntica meravella ! Permet el seguiment segon a segon de les dades meteorològiques amb l'elaboració de gràfiques i taules meteorològiques entre moltes funcions. Recull les dades meteorològiques i les el.labora construint impressionants gràfiques i esquemes!
 

!!! LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA ESTACIÓ METEOROLÒGICA OREGON SCIENTÍFIC !!!