ALBUM DE FOTOGRAFIA DE METEOROLOGIA
GALERIA FOTOGRĀFICA AQUĀTICA PER JUAN ANTONIO TORRES

Saupes - Ses Illetes (Calviā)
Juan Antonio Torres 01.05.2012
Estrella vermella - Ses Illetes (Calviā)
Juan Antonio Torres 01.05.2012
Peix aranya - Ses Illetes (Calviā)
Juan Antonio Torres 01.05.2012
Cabot d'arena - Ses Illetes (Calviā)
Juan Antonio Torres 01.05.2012
Escórpora - Ses Illetes (Calviā)
Juan Antonio Torres 01.05.2012
Rap - Ses Penyes Rotges (Calviā)
Juan Antonio Torres 12.05.2012
Esponja i estrella - Ses Illetes (Calviā)
Juan Antonio Torres 16.05.2012
Palmereta - Ses Illetes (Calviā)
Juan Antonio Torres 16.05.2012
Anémones grogues - Cala Fornells (Peguera)
Juan Antonio Torres 19.05.2012
Parella de momas - Cala Fornells (Peguera)
Juan Antonio Torres 19.05.2012
Cabot d'arena - Cala Fornells (Peguera)
Juan Antonio Torres 19.05.2012
Escórpora - Cala Fornells (Peguera)
Juan Antonio Torres 19.05.2012
Pop - Cala Fornells (Peguera)
Juan Antonio Torres 19.05.2012
Escórpora - Ses Illetes (Calviā)
Juan Antonio Torres 24.05.2012
Santiaguiņo - Ses Illetes (Calviā)
Juan Antonio Torres 24.05.2012
Pop trobiguera - Ses Illetes (Calviā)
Juan Antonio Torres 24.05.2012
Sípia - Ses Illetes (Calviā)
Juan Antonio Torres 24.05.2012
Calamar - Ses Illetes (Calviā)
Juan Antonio Torres 24.05.2012
Esponja blava - Cala Marmassen (Andratx)
Juan Antonio Torres 26.05.2012
Esponja groga - Cala Marmassen (Andratx)
Juan Antonio Torres 26.05.2012
Nacra - Cala Marmassen (Andratx)
Juan Antonio Torres 26.05.2012
Estrella espinosa - Ses Illetes (Calviā)
Juan Antonio Torres 30.05.2012
Nacres - Ses Illetes (Calviā)
Juan Antonio Torres 30.05.2012
Nudibranqui - Ses Illetes (Calviā)
Juan Antonio Torres 30.05.2012
Tutes - Ses Illetes (Calviā)
Juan Antonio Torres 30.05.2012
Esponja groga - Litoral de Sóller
Juan Antonio Torres 03.06.2012
Nacra de roca - Litoral de Sóller
Juan Antonio Torres 03.06.2012
Arc submarí - Litoral de Sóller
Juan Antonio Torres 03.06.2012
Sortida cova des Pintor - Litoral de Sóller
Juan Antonio Torres 03.06.2012
Crinoideo - Ses Penyes Rotges (Calviā)
Juan Antonio Torres 09.06.2012
Eriįó - Ses Penyes Rotges (Calviā)
Juan Antonio Torres 09.06.2012
Espet - Ses Penyes Rotges (Calviā)
Juan Antonio Torres 09.06.2012
Saupes - Ses Penyes Rotges (Calviā)
Juan Antonio Torres 09.06.2012
Mula - Es Davallador des Carro (Llucmajor)
Juan Antonio Torres 13.06.2012
Orada - Es Davallador des Carro (Llucmajor)
Juan Antonio Torres 13.06.2012
Vaqueta - Es Davallador des Carro (Llucmajor)
Juan Antonio Torres 13.06.2012
Variades i saupes - Es Davallador des Carro
Juan Antonio Torres 13.06.2012
Estrella - Ses Penyes Rotges (Calviā)
Juan Antonio Torres 17.06.2012
Donzella - Ses Penyes Rotges (Calviā)
Juan Antonio Torres 17.06.2012
Cabot - Ses Penyes Rotges (Calviā)
Juan Antonio Torres 17.06.2012
Morena - Port Adriano (Calviā)
Juan Antonio Torres 23.06.2012
Vaqueta - Port Adriano (Calviā)
Juan Antonio Torres 23.06.2012
Serranet - Port Adriano (Calviā)
Juan Antonio Torres 23.06.2012
Saupes - Port Adriano (Calviā)
Juan Antonio Torres 23.06.2012
Paisatge - Port Adriano (Calviā)
Juan Antonio Torres 30.06.2012
Molls - Port Adriano (Calviā)
Juan Antonio Torres 30.06.2012
Fadrí - Port Adriano (Calviā)
Juan Antonio Torres 30.06.2012
Pop - Port Adriano (Calviā)
Juan Antonio Torres 30.06.2012
Congre de sucre - Port Adriano (Calviā)
Juan Antonio Torres 04.07.2012
Tuta - Port Adriano (Calviā)
Juan Antonio Torres 04.07.2012
Xoric - Port Adriano (Calviā)
Juan Antonio Torres 04.07.2012
Pop - Port Adriano (Calviā)
Juan Antonio Torres 04.07.2012
Cerianto - Cala Fornells (Peguera)
Juan Antonio Torres 11.07.2012
Cranc Ermitā - Cala Fornells (Peguera)
Juan Antonio Torres 11.07.2012
Llebre de mar - Cala Fornells (Peguera)
Juan Antonio Torres 11.07.2012
Sípia - Cala Fornells (Peguera)
Juan Antonio Torres 11.07.2012
Alevins de tuta - Ses Penyes Rotges (Calviā)
Juan Antonio Torres 18.07.2012
Cabot leopardo - Ses Penyes Rotges (Calviā)
Juan Antonio Torres 18.07.2012
Escorball - Ses Penyes Rotges (Calviā)
Juan Antonio Torres 18.07.2012
Anémona - Ses Penyes Rotges (Calviā)
Juan Antonio Torres 18.07.20121     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13

MENÚ GENERAL ALBUM DE FOTOGRAFIA